Dovoľujeme si informovať Vás o príprave cezhraničnej „Kreatívnej HUSK výstavy„. Účasť na výstave určenej pre 300 podnikov množstevných odvetví, podnikov tvorivého priemyslu a vzdelávacích inštitúcií  zo Slovenskej a Maďarskej republiky sa bude konať BEZPLATNE ako pre vystavovateľov, tak pre návštevníkov v priestoroch pevnosti 15-18. septembra 2011. Priebeh výstavy bude podporený bohatým sprievodným programom pri očakávanom počte návštevníkov nad 10 000.

Výstava je súčasťou projektu s názvom „Kreatívny priemysel / Kreatív ipar“ (kód projektu HUSK/0901/1.2.2/0252) v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007 – 2013, ktorý je financovaný zo zdrojov ERDF.

Bližšie informácie a podmienky účasti nájdete v nasledovnom dokumente:

Informácie a podmienky účasti