Ministerstvo hospodárstva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast zverejnilo aktualizovaný Programový manuál k Operačnému programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. Verzia 3.5 manuálu bola schválená Interným dozorným monitorovacím výborom dňa 18. apríla 2011.

Programový manuál môžete nájst tu.

Zdroj: www.nsrr.sk