Nitriansky samosprávny kraj v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu implementácie Integrovaných stratégií miestneho rozvoja pre Miestne akčné skupiny na území Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 4/2009 vyhlasuje Výzvu na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu implementácie Integrovaných stratégií miestneho rozvoja pre Miestne akčné skupiny na území Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Kód výzvy: NSK/LEADER2/2011

Termín predkladania žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja je od 16.02.2011.

Termín uzávierky predkladania žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja je do 18.04.2011 (do 15:00 hod).

Viac informácií aj na www.leadernsk.sk v sekcii Aktuality.

Odbor strategických činností
Oddelenie stratégie a programov regionálneho rozvoja

Prílohy :

Výzva LEADER NSK 2 (2011) : (PDF 104kB)

Žiadosť o poskytnutie dotácií : (RTF 5,95MB)

Pokyny k vypracovaniu žiadosti : (RTF 5,57MB)

Predbežný návrh projektu : (RTF 5,55MB)

Usmernenie 2 : (PDF 314kB)

Dodatok č.1 k Usmerneniu 2 : (PDF 181kB)