MŽP SR ako riadiaci orgán 24.2.2011 uverejnilo Rozhodnutie o zrušení výzvy OPŽP-PO4-11-1 na separáciu a zhodnocovanie odpadov, čo vyplýva z úpravy oprávnenosti aktivít realizácie projektu. Opätovné spustenie predmetnej výzvy sa plánuje v najbližších dňoch.