Do Prvého realizačného projektu Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí a krajiny sa prihlásilo 833 miest a obcí z celého Slovenska.

Na základe štyroch kritérií (miera povodňových rizík, početnosť povodňových situácií, lokalizácia obce v hornej časti povodí a úroveň evidovanej nezamestnanosti) bolo 18. marca 2011 vybraných 200 obcí, ktoré získali najvyššie bodové hodnotenie – najvyššiu prioritu realizovať projekty prevencie pred povodňami.

Úrad vlády  informoval obce, ktoré budú realizovať projekty v roku 2011 a zároveň ich pozýval na prvé pracovné stretnutie do obce Nižný Slavkov v okrese Sabinov, ktoré sa uskutočnilo 20.marca 2011 (v nedeľu) o 13-tej hodine za účasti predsedníčky vlády SR Ivety Radičovej.

Výsledky hodnotenia prihlásených obcí do projektu sú zverejnené na stránke http://www.krajina.gov.sk:
Zoznam 200 obcí zaradených do prvého realizačného projektu PRK IMP 2011, ktoré dosiahli najvyššie bodové hodnotenie zo všetkých prihlásených obcí (PDF – 18 kB)

Vláda Slovenskej republiky schválila Prvý realizačný projekt (1.RP) Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí a krajiny 9. marca 2011 na svojej 36. schôdzi.

Do prvého realizačného projektu sa investuje 19 mil. eur zo štátneho rozpočtu a 5 mil. eur  z Európskeho sociálneho fondu. Za tieto peniaze sa vytvorí na Slovensku viac ako 6 mil. m3 vodozádržných prvkov, čo je 2,4% z celkového plánu Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí a krajiny, ktorý vláda schválila 27. októbra 2010.

Oceňujeme záujem obcí, ktorý zároveň vyjadruje aktuálnosť potreby prevencie pred povodňami. S obcami, ktoré neboli zaradené do 1.RP, ale prejavili záujem budeme komunikovať pri príprave ďalších projektov prevencie pred povodňami a revitalizácie krajiny.