Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Vzdelávanie zverejnilo na svojej stránke dokument – Zhodnotenie správnosti nastavenia systému merateľných ukazovateľov a funkčnosti systému monitorovania.

Bližšie informácie nájdete tu.

Zdroj: www.nsrr.sk