V nadväznosti na prosbu  nemeckého kontaktného miesta pre Program Stredná Európa, ktoré pre svojho partnera pripravujúceho projekt pre 4. výzvu Programu Stredná Európa (jej vyhlásenie sa predbežne očakáva v priebehu leta 2011) hľadá partnerov zo Slovenskej republiky, Vás informujeme o možnosti zapojiť sa do tohto pripravovaného projektu. Záujem je o partnera z prostredia regionálnych rozvojových agentúr ako aj z  organizácií/výskumných ústavov zaoberajúcich sa využitím obnoviteľných zdrojov energií.

V prípade záujmu o zapojenie sa do tohto projektu,  kontaktujte pána Petra Rauschenbacha:     ' + '') /*]]>*/