Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Vzdelávanie zverejnilo usmernenie pre prijímateľa k realizácií opatrení v oblasti informovania a publicity – operačný program Vzdelávanie – Aktualizácia č. 2.

Bližšie informácie môžete nájst tu.