Na portáli Technologického centra AV ČR bola zverejnená informácia o predbežnom zozname výziev 7.rámcového programu (s termínmi vyhlásenia/ukončenia) plánovaných v rokoch 2011-2013. Dokument je k dispozícií na stiahnutie nižšie. Aktuálne informácie o jednotlivých výzvach sú k dispozícií na oficiálnej stránke venovanej 7. rámcového programu (CORDIS) a v sekciách príslušných NCP.

http://cordis.europa.eu:80/fp7/dc/index.cfm