Dovoľte nám , aby sme Vám dali do pozornosti Virtuálny informačný deň programu INTERREG IVC – VIDI 2011, kde môžete získať informácie k poslednej výzve na predkladanie projektov v rámci obdobia 2007-2013 s celkovou alokáciou 100 mil. EUR.

http://www.mhsr.sk/interreg-ivc-6545/128230s

Národný orgán pre program INTERREG IVC

Ministerstvo hospodárstva a výstavby SR

Mierová 19

827 15 Bratislava 212

Slovenská republika

www:    www.mhv.sk