Mládež v akcii je iniciatíva, ktorá môže pomôcť aktívnym mladým ľuďom, ale aj obciam uskutočňovať zaujímavé nápady prostredníctvom dotácie.

Pre viac informácií môžte kliknúť na www stránku http://www.iuventa.sk/sk/Mladez-v-akcii/Home.alej

Boli vydané formuláre a podmienky pre projekty podávané a schválené v roku 2011, ktoré nájdete na:

http://www.iuventa.sk/sk/Mladez-v-akcii/Dokumenty/Ziadosti-a-zaverecne-spravy/Formulare-platne-pre-rok-2011.alej