Generálne riaditeľstvo pre regionálnu politiku (DG Regio) vydalo informačnú brožúru „Európska kohézna politika na Slovensku“. V prípade záujmu ju môžete nájsť tu.

Zdroj informácie: www.nsrr.sk