Ministerstvo zdravotníctva SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo  zverejnilo Indikatívny harmonogram výziev pre Operačný program Zdravotníctvo na rok 2011.

Harmonogram si môžte stiahnuť priamo tu:

Indikatívny harmonogram výziev pre OP Zdravotníctvo