Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ zverejnila Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rok 2011 pre operačný program Vzdelávanie. V budúcom roku ASFEU plánuje zverejniť štyri dopytovo-orientované výzvy s celkovým indikatívnym objemom finančných prostriedkov 65 miliónov EUR.

Harmonogram si môžte stiahnuť priamo tu:

Indikatívny_harmonogram_výziev_pre_OP_Vzdelávanie