CIVITAS je unikátny projekt, ktorý umožňuje obciam a mestám poskytovať verejnosti kvalitné elektronické služby. Pre verejnosť tento projekt vytvára príležitosť pre jednoduché vybavenie svojej agendy priamo zo svojej obývačky či kancelárie.

Portál www.civitas.sk predstavuje jednotné miesto združujúce mestá a obce Slovenska, ktoré majú záujem neustále zlepšovať svoj servis pre občanov. Obsahuje kvalitné, dostupné a použiteľné elektronické služby. Občania a podnikatelia tak môžu z jedného miesta adresovať elektronické podania voči obci alebo mestu a to nielen v mieste ich trvalého bydliska alebo sídla, ale aj voči ľubovoľnej samospráve zapojenej do projektu. Jednoduchou registráciou na portáli www.civitas.sk získavate všetky výhody, ktoré prinášajú elektronické služby.

Obce a mestá – registrujte sa v tomto systéme a uľahčite komunikáciu svojim občanom!

Komunikácia na portáli v slovenskom aj maďarskom jazyku.