Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania v súčasnosti pripravuje v spolupráci s asociovanými partnermi ďalšie podujatia v rámci projektu PODPORA PODNIKANIA ŽIEN NA SLOVENSKU, pod hlavičkou Európskej komisie. Cieľom projektu je motivovať a inspirovať ženy k tomu, aby začali podnikat.

Najbližšie podujatie je prakticky nadstavbový motivačný seminár pre matky na materskej dovolenke, študentky, nezamestnané aj zamestnané ženy z Nitrianskeho kraja, ktoré majú reálnu predstavu o svojom pripravovanom podnikateľskom zámere. Podujatie je bezplatne a uskutoční sa

25. novembra 2010 (štvrtok) v hoteli Grand, v Nových Zámkoch.

Zúčastní sa ho aj ambasadorka podnikateliek Slovenska pre Nitriansky kraj, p. Katarína Absolonová (www.prelozime.sk)

Vybrané témy programu:

  • Podnikateľský plán – príprava, druhy podnikateľských plánov, porovnanie právnych foriem podnikania
  • Financie v podniku – riadenie financií, zakladateľský rozpočet, zdroje financovania podnikania
  • Marketing a propagácia – prieskum trhu a konkurencie, cenotvorba, reklama

Viac informacii o projekte Podpora podnikania zien na Slovensku najdete na webovej stranke: http://www.ambasadorka.sk. Novinky a aktuality su aj na facebooku: www.facebook.com/ambasadorka

Pozvánka na seminár:      Pozvánka_Nové_Zámky

Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania

Miletičova 23, 821 09 Bratislava

tel.: +421 2 502 44 509, fax: +421 2 502 44 501

mobil: 0915 784 044

e-mail: ' + '') /*]]>*/