Vidiecky parlament na Slovensku Vás pozýva na seminár:

Perspektívy slovenského poľnohospodárstva v európskom kontexte

Health Check-  Zdravotná prehliadka SPP,

dňa 11.novembra 2010,

Agroinštitút  – Akademická č.4 , Nitra

POZVÁNKA

NÁVRATKA