Národná sieť rozvoja vidieka SR pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Vás pozýva na 2. medzinárodnú konferenciu Národnej siete rozvoja vidieka SR

„Skúsenosti z implementácie Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 a podpora národnej a nadnárodnej spolupráce v rámci Osi 4 Leader“.

ktorá sa bude konať v dňoch 1. – 2. decembra 2010 v kongresovej sále „Lagoon hotela Senec, Slnečné jazerá – sever, Senec

POZVÁNKA