Dovoľujeme si Vám oznámiť, že od 3. 11. 2010 je aktualizovaný Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rok 2010 pre operačný program Vzdelávanie.

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rok 2010 pre operačný program Vzdelávanie z 3. 11. 2010 týmto oznamom nahrádza predchádzajúcu verziu z 18. 10. 2010.

Indikatívny harmonogram výziev na rok 2010 pre OPV (platný od 3. 11. 2010)