Úrad vlády Slovenskej republiky, ako Centrálny koordinačný orgán vydal aktualizáciu Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu 2007 – 2013 verzia 4.3, platnú od 03.11.2010.

Viac informácií nájdete na linku:

http://www.nsrr.sk/download.php?FNAME=1288857289.upl&ANAME=Syst%C3%A9m+riadenia_verzia_4.3.zip.