Dobrý deň,

chcela by som Vás informovať, že neinvestičný fond EkoFond zriadený SPP zverejnil novú výzvu na predkladanie projektov v programe Výskum, vývoj a zavádzanie technológií na báze zemného plynu. Bližšie informácie nájdete v dokumentoch v prílohe alebo priamo na webstránke EkoFondu:  http://www.ekofond.sk/.  Výzva je určená  najmä pre vedecké inštitúcie, ale podporené môžu byť aj projekty verejných organizácií, ktorých cieľom je zaviesť do budov inovatívne technológie na báze zemného plynu, ktoré pomáhajú šetriť energiu.