Na základe rozhodnutia Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR bola vyhlásená výzva na podávanie žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie z Programu obnovy dediny na rok 2011.

Termín podávania žiadostí: do 31. októbra 2010 (rozhoduje dátum odoslania žiadosti)

Usmernenie k Programu obnovy dediny na rok 2011

Kontaktne-pracoviska SAŽP

prirucka Ako vyplniť formulár

prihlaska- MS Word

prihlaska-Open Office

Ďalšie informácie nájdete na  Program obnovy dediny