V tomto roku oslavujeme 10. výročie súťaže Ocenenie eLearning (eLearning Awards), poprednej európskej súťaže, v ktorej sú odmenení tí, ktorí dokážu čo najlepšie využívať technológie vo vzdelávaní. Do tejto súťaže sa môžu zapojiť základné a stredné školy a zariadenia na prípravu budúcich učiteľov, ktoré budú mať príležitosť prezentovať svoje najlepšie projekty založené na využívaní IKT vo vyučovaní. Zaregistrovať sa môžu na http://elearningawards.eun.org/register.

Medzinárodná porota pozostávajúca z odborníkov určí víťazov v každej kategórii, ktorým ako cenu ponúkneme tisíce eur v hotovosti a úplne nové vybavenie pre IKT. 28. september 2010 je posledným termínom na zapojenie sa do súťaže Ocenenie eLearning.

Viac informácií získate na: ' + '') /*]]>*/