Infolist 06_2010  k aktualne zverejnenej vyzve v ramci Prioritnej osi 1 Integrovana ochrana a racionalne vyuzivanie vod – Operacny ciel 1.2 Odvadzanie a cistenie komunalnych odpadovych vod v zmysle zavazkov SR voci EU  (I. II. III. skupina aktivit).

Viac informacii resp. na:

http://www.opzp.sk/166/vyzvy/archiv-vyziev/prioritna-os-1