Dovolujeme si Vas informovat o zverejneni aktualizovaneho Harmonogramu vyziev, ktory zverejnilo MZP SR ako RO pre OP Životné prostredie na svojej stránke dňa 1.6.2010.

Bližšie informácie na www.opzp.sk a v kancelariach REPIS.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie dňom 01. júna 2010 opravilo text prílohy pre výzvy OPŽP-PO4-10-1 zo dňa 01.02.2010 a OPŽP-PO2-10-2 zo dňa 19.02.2010.

Bližšie informácie nájdete tu.