Dňa 25. mája 2010 Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania usporiadala národnú konferenciu „10 rokov programu GRUNDTVIG na Slovensku“ v hoteli Falkensteiner v Bratislave. Konferencia bola organizovaná v rámci Európskeho roka boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu. Úvodným príhovorom konferenciu zahájila Irena Fondová, riaditeľka Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu – Národnej agentúry Programu celoživotného vzdelávania.

Ako jeden z dôležitých bodov konferencie boli detailne prezentované všetky oprávnené centralizované a decentralizované akcie v rámci podprogramu Grundtvig. Medzi decentralizované akcie riadené priamo Národnou agentúrou Programu celoživotného vzdelávania patria Učiace sa partnerstvá, Prípravné návštevy, Ďalšie vzdelávanie pracovníkov v oblasti vzdelávania dospelých a novinky zavedené od roku 2009: Asistentúry, Dobrovoľnícke projekty pre seniorov, Tvorivé dielne a Návštevy a výmeny. Brusel priamo riadi a financuje decentralizované akcie, konkrétne Multiraterálne projekty, Siete a Sprievodné aktivity.

V rámci poobedňajšieho programu boli účastníci konferencie rozdelení do dvoch tematických pracovných skupín: Seniori a vzdelávanie dospelých a Možnosti vzdelávania dospelých so špeciálnymi vzdelávacími potrebami. V oboch skupinách odzneli príspevky zástupcov organizácií, ktoré v rámci podprogramu Grundtvig už úspešne zrealizovali zaujímavé a inšpiratívne projekty. V pracovnej skupine Seniori a vzdelávanie dospelých  prezentovala svoj projekt pani Brigita Wallova z Active – jazykového štúdia v Košiciach. Jeho nosným motívom bolo zdieľanie životných príbehov seniorov z viacerých európskych krajín prostredníctvom využívania webblogu. Seniori sa učili využívať informačno – komunikačné technológie a mali možnosť zúčastňovať sa kurzov kreatívneho písania a anglického jazyka. Jedným z výstupov projektu bola viacjazyčná kniha Môj príbeh. Organizácia C.A.R.R.D.O z Bratislavy prezentovala aktuálne bežiaci projekt z oblasti vzájomnej výmeny dobrovoľníkov – seniorov z Maďarskej republiky a Slovenska.

Konferencia bola obsahovo zaujímavá a veľmi dobre organizačne zvládnutá. Splnila svoj základný cieľ a poskytla účastníkom obsiahle a podrobné informácie o podprograme Grundtvig, o dosiahnutých výsledkoch za posledných 10 rokov a najmä sprostredkovala aktuality o možnostiach čerpania finančných prostriedkov na vzdelávacie aktivity z tohto podprogramu.