Ministerstvo kultúry SR VYHLASUJE VÝZVU na predloženie nominácií na zápis do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Termín na podanie návrhov je do 20. júna 2010

Všetky informácie, podklady a formuláre nájdete tu