Ministerstvo školstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Vzdelávanie zverejnilo Usmernenie pre prijímateľa k realizácii opatrení v oblasti informovania a publicity pre Operačný program Vzdelávanie.

Bližšie informácie nájdete tu.