EUROPE DIRECT BREZNO,

hostiteľskej štruktúry Prvá rozvojová regionálna a vidiecka agentúra Vás pri príležitosti Európskeho roka boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu
pozýva na celodenné športovo-rekreačné podujatie pre širokú verejnosť

Š P O R T O V Ý      E U R O D E Ň

Kde: Športový areál na Mazorníku v Brezne
(plaváreň, tenisové kurty a okolie)

Kedy: 19. júna (sobota) 2010

Program nájdete tu