Slovenská republika ako signatár Európskeho dohovoru o krajine v súlade s článkom 11. tohto dohovoru, o Cene Rady Európy za krajinu a na základe uznesenia Výboru ministrov z 20.februára 2008, ktorá prijala základný rámec podmienok a kritérií súťaže vyhlasuje1.ročník národnej súťaže o Cenu Slovenskej republiky za krajinu.

Bližšie infoTU