Ministerstvo školstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Vzdelávanie aktualizovaný Plánovaný harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP na rok 2010 pre dopytovo – orientované projekty-

Bližšie informácie nájdeteTU.