Vzdelávací projekt,  realizovaný Agroinštitútom Nitra v rámci Programu rozvoja vidieka

Cieľ vzdelávacej a informačnej  aktivity:
Podpora odborného vzdelávania a informovanosti zamestnancov pôdohospodárskej praxe pre využívanie obnoviteľných zdrojov energie, predovšetkým biomasy na energetické účely.

Cieľová skupina:
Koneční prijímatelia nefinančnej pomoci sú subjekty, prvovýrobcovia a  spracovatelia produktov z oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva  a lesného hospodárstva.

Termíny a podrobnejšie informácie