• Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky …
Pre zobrazenie celej informácie kliknite na tento odkaz »