Riadiaci orgán pre ROP dňa 30.3.2010 zverejnil na svojej internetovej stránke www.ropka.sk nové výzvy v opatreniach 4.1 Regenerácia sídiel 4.2 Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb. Bližšie informácie o zverejnených výzvach sú dostupné kliknutím na nasledujúce odkazy:

http://www.ropka.sk/aktualne-vyzvy/&id=35&page=1

http://www.ropka.sk/aktualne-vyzvy/&id=36&page=1

http://www.ropka.sk/aktualne-vyzvy/&id=33&page=1