Nadačný fond Slovak Telekom pri Nadácii Intenda vyhlasuje 11. grantové kolo, v ktorom podporí integráciu mladých ľudí s telesným, mentálnym a zmyslovým znevýhodnením do hlavného prúdu spoločnosti prostredníctvom využitia informačných a komunikačných technológií. Tie v tomto programe slúžia ako prostriedok k vytváraniu podmienok pre dôstojný život a k zvyšovaniu jeho kvality, ale aj ako „most“ k vzájomnému porozumeniu a zblíženiu sa týchto skupín obyvateľstva s bežnou populáciou (k integrácii).

Celkovo je pre toto grantové kolo vyčlenená suma 50 000 €, pričom na jeden projekt bude poskytnutá podpora maximálne do výšky 5 000 €.

O granty môžu žiadať občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie, organizácie, špeciálne školy (na mimoškolské aktivity), pričom primárnou cieľovou skupinou sú mladí ľudia do 30 rokov s telesným, mentálnym a zmyslovým znevýhodnením a organizácie, ktoré pre nich realizujú projekty.

Žiadosti prijíma Nadácia Intenda od 16. apríla do 28. mája 2010. Podrobnosti o 11. grantovom kole nájdete priamo v Nadácii Intenda a v nasledujúcich odkazoch:

grantové podmienky

formulár žiadosti o poskytnutie grantu

– formulár rozpočtu