Ministerstvo školstva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Vzdelávanie zverejnilo na svojej internetovej stránke www.minedu.sk aktualizovaný „Plánovaný harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP na rok 2010 pre Operačný program Vzdelávanie“ pre opatrenie 2.2 (SORO – Ministerstvo zdravotníctva SR).

Viac informácií nájdete tu: http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=5204