Zverejnenie Výzvy na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie podľa § 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č.264/2009 Z. z. o podporných opatreniach v pôdohospodárstve v znení neskorších predpisov pre opatrenie:

„Dotácia na zabezpečenie účasti chovateľov a pestovateľov na výstavách“.

Bližšie info na: http://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=2936