• Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Slovenská inovačná a energetická agentúra organizuje bezplatné informačné semináre, na ktorých získate informácie ako vypracovať žiadosť o príspevok zo štrukturálnych fondov na inštaláciu energeticky efektívneho a bezpečného verejného osvetlenia v obciach a mestách.

Prvý zo seminárov sa uskutoční 12. 04. 2010 v Košiciach. Ďalšie budú v Prešove, Žiline, Trenčíne, Nitre a Banskej Bystrici.
Výzvu na predkladanie žiadostí, ktorá je súčasťou Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, vyhlásilo Ministerstvo hospodárstva SR 15. marca 2010. Obce a mestá môžu predkladať žiadosti o príspevok k výzve do 28. júna 2010.

Bližšie informácie môžete nájsť tu.