Otvorená grantová schéma pre Šport 2010

Nadácia VÚB v programe pre Šport podporuje rozvoj športových aktivít detí. Zámerom nie je podpora dosahovania špičkových výkonov na vrcholovej úrovni, ale podpora rekreačného športovania a zdravia.

Podrobné informácie:http://www.nadaciavub.sk/Default.aspx?CatID=135

Poklady môjho srdca

Nadácia VÚB už štvrtý rok otvára zamestnanecký grantový program Poklady môjho srdca zameraný na ochranu kultúrneho a prírodného bohatstva Slovenska. Cieľom je podporiť obnovu menších objektov, ktoré sú kultúrnymi, umeleckými a prírodnými pokladmi našej krajiny.

Podrobné informácie: http://www.nadaciavub.sk/Default.aspx?CatID=56