Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 3.decembra 2009 č.1600/2009-100, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 21. januára 2009 č.2357/2008-100 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky na rozvoj kvality života vo vidieckych sídlach.

Uzávierka prijímania žiadostí je  9.4.2010

Výzvu a všetky potrebné informácie a tlačivá nájdete spracované na stránke Rozvoj vidieka v časti Výnos MP SR