Európska Únia spustila proces na prípravu Európskej stratégie pre Dunajský región ako druhú makroregionálnu stratégiu EÚ nasledujúcu po stratégii Baltského mora spustenej v roku 2009. Tento proces je otvorený pre všetkých záujemcov zo sektora občianskej spoločnosti vo všetkých 14 zainteresovaných krajinách (členské štáty EÚ a nečlenské štáty).

Vyzývajú všetkých samostatných a kolektívnych záujemcov občianskej spoločnosti, mimovládne organizácie (NGO), akademické inštitúcie, náboženské skupiny, odbory atď., aby sa pripojili k úsiliu vytvoriť stratégiu Dunaja a stratégiu pre ľudí z povodia Dunaja.

Európska Komisia uprednostnila 3 piliere ako jadrový obsah pre stratégiu Dunaja:

  • „Životné prostredie“ vrátane nadnárodného riadenia vody a zdrojov, Biodiverzita, prevencia rizík a riadenie
  • „Konektivita“ vrátane vylepšenia mostov, železníc a vodných ciest, informačnej technológie, tak isto ako aj zabezpečenia udržateľnej energie
  • „Socio-ekonomická integrácia“ vrátane socio-ekonomickej integrácie, pracovného trhu, kultúrneho dedičstva a rozmanitosti, demografickej zmeny a integrácie migrantov

Medzi Februárom a Júnom 2010, Európska Komisia aktívne zbiera informácie, poznámky a nápady týkajúce sa stratégie Dunaja.

Postupnosť štyroch konferencií pozdĺž Dunaja od Ulmu, cez Budapešť, Viedeň a Bratislavu, Ruse až po Costantu je jednou z hlavných pomôcok na propagovanie stratégie a získavanie odoziev od záujemcov.

Záujemcovia sa môžu zaregistrovať v zmysle vyplnenia a odoslania dotazníka na http://www.danubestrategy.eu/sk. Táto webová stránka bude jadrom pre odštartovanie Sieťového projektu Povodie Dunaja NGO.

Dátum: 12. 3. 2010