Sociálna implementačná agentúra oznamuje verejnosti, že posúva termín uzávierky výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom DOP2009-SIP003 zameranej na poskytnutie podpory na systematické a koordinované riadenie a implementáciu inovačných nástrojov v regiónoch vo väzbe na štátne inovačné politiky a stratégie.

Novým termínom ukončenia predkladania žiadostí o NFP je 15.marec 2010 do 16:00 hod. Dôvodom posunu termínu uzávierky výzvy sú technické problémy na verejnej časti systému ITMS pri príprave ŽoNFP, ktoré budú odstránené do 08.03.2010.

Bližšie informácie nájdete TU