Riadiaci orgán pre ROP oznamuje oprávneným žiadateľom, že dňa 26. 02. 2010 bola v sekcii Výzvy ROP uverejnená výzva pre opatrenie 3.2 Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu ROP.

link: http://www.ropka.sk/aktualne-vyzvy/&id=32&page=1