Partnerské podujatie Medzinárodný kooperačný deň v oblasti ICT a elektrotechniky – ICTE 2010, ktoré organizuje BIC Bratislava v spolupráci s NARMSP (Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania), Nadáciou Teodora Puskasa a ITD Hungary sa uskutoční 15.6.2010 v Košiciach (IT Valley, Technická univerzita, Letná 9). 
Účastníci budú mať možnosť prezentovať inovatívne nápady/technológie, stretnúť množstvo potencionálnych európskych obchodných partnerov počas jediného dňa. Profesionálne služby a podporu poskytne sieť Enterprise Europe Network –  expert v  oblasti medzinárodnej obchodnej  spolupráce a transferov technológií.

Viac informácií  a možnosť registrácie na stránke http://www.een.sk/icte2010/.