OZ APISS Nitra organizuje pre žiadateľov 2. výzvy Opatrenia 4.3. Chod MAS PRV semináre pod názvom: Informačné semináre „Systémy financovania miestnych akčných skupín z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka“.

Informačné semináre sa budú konať v priebehu marca a apríla 2010. Termíny, Pozvánku a ďalšie informácie nájdete TU