Západná zadunajská regionálna rozvojová agentúra, Regionálna rozvojová agentúra Topoľčiansko a Regionálna rozvojová agentúra Nitra realizovali od septembra 2009 do augusta 2010 spoločný HUSKI projekt “Maďarsko – slovenská iniciatíva pre trvalo udržateľnú sieť spolupráce” financovaný z prostriedkov Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007 – 2013.

Cieľom projektu bolo podporiť cezhraničnú spoluprácu organizácií a inštitúcií a vytvoriť základňu pre tvorbu spoločných ideí, plánovanie a aktivity vo vyšpecifikovaných oblastiach spoločného záujmu.

Pre podporu spolupráce v čo najširšom možnom zábere boli pre zainteresované subjekty organizované semináre v troch rôznych oblastiach:

Ekonomika a energia

Kultúra a turizmus

Životné prostredie a prírodné bohatstvo

Semináre poskytli príležitosť pre identifikáciu spoločných problémov, spoločné plánovanie, ale najmä vytvorenie rozsiahlej platformy pre vyhľadávanie partnerov.

Pre spracovanie vysoko kvalitných projektov a ich úspešnú implementáciu boli v projekte zahrnuté školenia so zameraním na spracovanie projektov, riadenie projektov a aplikáciu princípu vedúceho partnera v oboch krajinách dotknutých projektom.

Výsledkom projektu je naďalej nepretržite prevádzkované fórum pre vyhľadávanie partnerov na oficiálnej stránke projektu:

http://www.huski.org/sk

HVEC – Predstavenie (.pdf, 24kB)
Partner search HUSKY RIU (.pdf, 394kB)

„The project is financed by European Regional Development Fund.“