Pracovná pozícia: projektový asistent
Miesto práce: Nitra

Informácie o pracovnom mieste, pracovná náplň:

 • poskytuje poradenstvo z oblasti čerpania štrukturálnych fondov a iných zdrojov EU a vedie potrebnú evidenciu
 • asistuje projektovému manažérovi pri koncepčnej činnosti v procese tvorby projektového zámeru a pri samotnej príprave žiadosti o NFP
 • v úzkej spolupráci s projektovým manažérom identifikuje vhodné rozvojové projekty a možnosti ich financovania
 • vykonáva zber a analýzu informácií z územia pôsobnosti RRA Nitra
 • asistuje projektovému manažérovi v ostatných určených činnostiach
 • vypracováva priebežné správy o činnosti RRA Nitra
 • aktualizácia web stránky RRA Nitra

Ponúkaný plat: 530 EUR
Termín nástupu: november 2009
Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer

Informácie pre uchádzača:

 • predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 15. 11. 2009
 • štruktúrovaný životopis v SJ a AJ zasielajte na adresu RRA Nitra, ako aj na e-mailovú adresu: , najneskôr do 30. 10. 2009
 • do predmetu správy zadajte názov pozície
 • zaslaním Vášho životopisu dávate súhlas so spracovávaním osobných údajov podľa zákona č. 428/2002 Z.z. a Vaša žiadosť bude zaradená v našej databáze po dobu jedného roka
 • pozývať budeme len vybraných uchádzačov

Požiadavky na uchádzača:

 • požadované vzdelanie: VŠ II. stupňa, výhodou regionálny rozvoj
 • jazykové znalosti: AJ – aktívne
 • počítačové znalosti: PowerPoint, Word, Excel, Outlook – aktívne
 • vodičský preukaz skupiny B výhodou
 • dobré prezentačné schopnosti, zodpovednosť, samostatnosť
 • skúsenosti z tvorby projektov výhodou