Globálnym cieľom regionálneho operačného programu je zvýšenie dostupnosti a kvality občianskej infraštruktúry a vybavenosti územia v regiónoch.

Dôležité dokumenty:

Regionálny operačný program

Programový manuál v ROP