[lang_sk]Globálnym cieľom regionálneho operačného programu je zvýšenie dostupnosti a kvality občianskej infraštruktúry a vybavenosti územia v regiónoch.

Dôležité dokumenty:

Regionálny operačný program

Programový manuál v ROP[/lang_sk]

[lang_en]The global gole of ROP is increasing of availability and quality of the civil infrastructure and amenities of the territory in the regions.

Important document:

Regional Operational Programme[/lang_en]