Globálny cieľ operačného programu je zameraný na zlepšenie podmienok ovplyvňujúcich zdravotný stav obyvateľstva v produktívnom, ako aj v neproduktívnom veku, prostredníctvom zvyšovania kvality, efektívnosti a dostupnosti zdravotnej starostlivosti a podpory zdravia, v rámci zdravotníckej infraštruktúry.

Dôležité dokumenty:

Operačný program – Zdravotníctvo

Programový manuál – OP Zdravotníctvo